Denne side er designet for nyere browsers. For den bedste oplevelse, venligst opgrader til en senere version.

Bæredygtighed i alle led – for miljøet

Forurening, klimagasudslip og sløseri med naturressourcer er den store trussel mod planeten. Vi går gerne forrest og viser, at klimapåvirkningen sagtens kan mindskes, selv med en stor hoteldrift. Derfor er alle vores hoteller ISO 14001-certificerede.

Energi

Alle hoteller, som har mulighed for det, skal drives af fornybar energi!

Olie, kul og naturgas udgør 75% af verdens energiforbrug. Det forårsager store klimapåvirkninger. Derfor har vi følgende målsætninger: At så mange hoteller som muligt skal drives med fornybar energi, og at vi skal mindske energiforbruget på hotellerne til 190 KWh/m2/år i år 2021.


Siden 2007 har vi købt ”fornybar-garantier” fra Ishavskraft i Norge. Når det har været muligt, har vi skiftet til fornybare energikilder. Flere hoteller har allerede investeret i jordvarme og solenergi, og tilbage i 2016 installerede Yasuragi og Quality Hotel Friends solcellepaneler på sine tage. I 2016 er gløde- og halogenpærer blevet udskiftet med energisparende LED-pærer. Samme år blev en medarbejder uddannet til certificeret energikortlægger.

Læs om Quality Hotel Friends’ miljøarbejde
Kemikalier

Færre farlige kemikalier i 2021

Alle de kemikalier, vi anvender, er klassificeret i rød, gul og grøn, alt afhængigt af hvordan de påvirker mennesker, dyr og miljø. Hotellerne arbejder hele tiden på at mindske brugen af de farlige røde og gule kemikalier. Samtidig finder vi sammen med leverandører hele tiden frem til mere miljøvenlige produkter og metoder. Målet er at mindske forbruget til 12 gram per gæstedøgn i år 2021.

For at nå målet kontrollerer vi den daglige brug af kemikalier på alle hoteller. I Skandinavien har flere hoteller indført ultrarent vand og ozonvand i stedet for kemiske rengøringsmidler. Det giver en sikrere arbejdshverdag og et renere miljø, og det fungerer faktisk så godt, at vi påtænker at implementere dette på alle vores hoteller!

På billedet: Housekeeping på Quality Hotel Friends i Solna

Vand

Ny teknik mindsker vandforbruget

For en stor del af verdens befolkning er rent vand en ønskedrøm. I Norden har vi ikke den samme problemstilling, da der er masser af rent vand, men det betyder ikke, at vi ikke skal engagere os i spørgsmålet.

I år 2021 er målet at mindske vandforbruget til 180 liter per gæstedøgn. Hvorfor er det et vigtigt emne? Mens rent vand globalt set er en mangelvare, vil vi her i Norden reducere vandforbruget for at mindske behovet for energi til opvarmning og for at mindske behovet for kemikalier til vandrensning.

Hvad gør vi? Vi fortsætter arbejdet med at tilbyde vandbesparende brusebade og vandhaner for at mindske forbruget mest muligt. Hotellerne arbejder også med at kontrollere rutiner for vandforbrug i de forskellige afdelinger.

Transporter

Færre transporter - mindre udslip

Transporter bidrager til klimaudslip og er et problem for både dyr og menneskers helbred. Nordic Choice Hotels’ mål er at mindske antallet af transporter, og i år 2021 kommer vi til at klimakompensere 100% af de transporter, som stadig er påkrævet.

Hotellerne arbejder hele tiden på at mindske antallet af transporter til og fra hotellerne, blandt andet via mere optimale bestillingsrutiner. Siden vi indførte Menybank, et planlægningsværktøj til indkøb, er det blevet nemmere. Flere af vores leverandører kører nu sammen, netop for at mindske antallet af transporter. Lad os nævne her et konkret eksempel. I Norge bidrog leverandøren Bamas gennem samkørsel af fisk-, skaldyrs-, grøntsags- og frugtleveringer til 5000 færre transporter! Sammen med leverandørerne har vi indført volumenrabatter for at opmuntre til færre og større leveringer. Vi er kort sagt på rette vej!

Affald

99% af alt affald skal genanvendes

Vores målsætning i 2021 er at få en genanvendelsesgrad på 99% for alt affald. Det er et ambitiøst mål, men vi kan nå det, hvis vi blot handler klogt. Hotellerne skal indføre en cirkulær tænkning i alle led, øge mulighederne for sortering, uddanne personalet i miljøbevidsthed og købe produkter, som kan genanvendes.

Allerede nu arbejder vi med at kortlægge genanvendelsesgraden, og hotellerne prøver kontinuerligt at forbedre sorteringsrutiner og uddannelse af personalet. Det er ikke bare godt for os, det er godt for planeten, og det er fremtidens måde at tænke ressourcer på.

International miljøcertifiering

Hvad indebærer ISO 14001-certifiering?

ISO 14001 er en samlebetegnelse for internationale standarder inden for miljøledelse. Sammen udgør de et system for kontinuerlig forbedring af miljøarbejdet i en virksomhed. For at opnå certificeringen skal der være et tydeligt fokus på miljøforbedrende tiltag, resultater skal registreres, ligesom målene skal justeres hvert år.

Hos os er alle hoteller ISO 14001-certificerede, og for at hjælpe hotellerne i deres arbejde har vi udarbejdet vores helt eget miljøledelsessystem, NewPenguin. En vigtig del i certificeringen er oplæring af medarbejdere. Nordic Choice Hotels har sit eget e-learningprogram, som alle medarbejdere kan deltage i. Hvert hotel har også en miljøkoordinator, som sørger for, at miljøarbejdet gennemføres og registreres. Et eksternt revisionsfirma, DNV-GL, gennemfører hvert år flere revisioner på hotellerne samt på hovedkontoret og sørger for, at vi fortsat gør os fortjent til certificeringen.

Mere om ISO-certificering

Vil du vide mere?

WeCare er Nordic Choice Hotels’ sociale ansvarlighedsarbejde

Vil du vide mere om, hvilke andre områder der satses stort på inden for Nordic Choice Hotels? Klik på knappen, og så kommer du tilbage til startsiden!

Til startsiden for WeCare
2.564.407.002 23
Booking kode

Har du en bookingkode? Tilføj den for at se ledige værelser. Log ind for at booke med firmaaftale, bonuspoint eller for at se medlemspriser. Log ind.

Gem

Booking kode kan ikke være tom

Select rooms

værelser Slet værelse

Tilføj værelse
Din booking kode er blevet gemt

Booking koden er tilføjet.

Please note

Are you sure you want to change language?

Please note that if you have initiated a booking or logged in to My page, you will have to start over.